Thứ Hai, 24/07/2006 - 7:56 AM

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường

Công an phường là cấp Công an trực tiếp chiến đấu ở cơ sở; có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Đảng ủy, UBND phường về bảo vệ an ninh, trật tự.

Ngày 20/7/2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 862/2006/QĐ-BCA (X13) (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 141/QĐ-BNV ngày 21/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường.

Theo quyết định này, Công an phường là cấp Công an trực tiếp chiến đấu ở cơ sở; có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Đảng ủy, UBND phường về bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn phường; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

H.T.
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"